Velkommen til min blog

Er du interesseret i sundhed, velvære, kost og motion? Er du interesseret i at leve et sundt og lykkeligt liv? Så er min blog noget for dig. Sundhed er nemlig meget mere, end hvad du spiser, og hvordan du bevæger dig. Det handler om det rette samspil mellem velvære, kost og motion. Er du glad? Så er du også sund. Er du ikke glad? Så er du ikke sund. Jeg vil inspirere dig til et gladere og dermed sundere liv – målet bør være lykken.

Her på min blog finder du en masse tips og råd til at øge glæden og sundheden. Du vil se minfulness-øvelser, opskrifter, træning, interviews med eksperter og ikke mindst læse om mine egne personlige erfaringer.

Følg mig på Facebook eller Instagram.

Min historie

Jeg hedder Julie Bowall, jeg er 25 år og studerer psykologi på Københavns Universitet. Min interessse for sundhed og særligt psykens og glædens betydning er udsprunget af mine egne erfaringer. Jeg oplevede glæden forsvinde i mine bestræbelser på det sunde liv og den perfekte krop. Jeg mistede min far i teenageårene, og jeg begyndte at gå meget højt op i at spise sundt og dyrke motion i et forsøg på at holde styr på følelserne. Det var alt andet end sundt!

Efter mange års kamp lærte jeg, hvordan min livsstil påvirkede hele mit liv og fjernede meget glæde. Jeg begyndte at forstå, hvad ægte sundhed er, og hvor vigtigt det er, at man er glad. Efter jeg nu lever et liv med fokus på glæde og velvære har jeg oplevet, hvor langt jeg kan komme. Trods mindre træning og mindre striks kost oplever jeg endda bedre resultater end nogensinde før. Hvad, der fungerer for mig, fungerer ikke nødvendigvis for dig, men mit ønske er at hjælpe dig til en sundere livsstil, der gør dig glad. Jeg befinder mig stadig selv i læringsprocessen, og jeg er sikker på, at jeg også kan lære meget fra dig og dine erfaringer.

Uddannelse

Sundhedsverdenen er i evig udvikling, og jeg lærer helt tiden noget nyt. Indtil videre har jeg en bachelor i psykologi og er startet på kandidaten.

Følg mig på Facebook og Instagram.

//Welcome to my blog

Are you interested in health, well-being, diet and exercise? Are you interested in living a healthy and happy life? Then my blog is something for you. Health is so much more than what you eat and how you move. It is about balance between well being, diet and exercise. Are you happy? Then you are healthy. Are you not happy? Then you are not healthy. I want to inspire you into a happier thus healthier life – the goal should be happiness! 

On my blog you will find lots of tips and advices to get more joy and health. You will see mindfulness-exercises, recipes, training, interviews with experts and not least my own personal experiences. 

Follow me on Facebook and Instagram.

My story

My name is Julie Bowall, I am 25 years old and I study psychology at the University of Copenhagen. My interest in health and especially the importance of mind and well being grew out from my own personal experience. I have tried loosing both joy and happiness in my strivings towards the healthy life and the perfect body. I lost my Dad and I got fanatic about my diet and workouts in an attempt to control all the emotions. It was everything but healthy!  

After many years of struggle I finally realized how my lifestyle affected my entire life and killed a lot of joy. I started to realize what true health is and how important it is to feel happy. Now I live a life focusing on happiness and I have experienced what tremendous effect it has. Despite I work out less and eat less strictly I see better results than ever. What works for me does not necessarily work for you too, but I hope to inspire you to a healthier life that makes you happy. I’m still in a learning process and I’m sure that I can also learn something from you.

Education

The health is constantly evolving, and I am always learning. As for my current qualifications, I have a Bachelor of Psychology, and I just started my Master degree. 

Follow me on Facebook and Instagram.