My top 6 to a flat belly

IMG_2358

– Scroll down for English version –

En flad mave er på de fleste menneskers ønskeseddel. Mange prøver at tabe sig og laver et utal af mavebøjninger med netop det formål at få en flad mave. Men en flad mave handler ikke “bare” om mavebøjninger og om at tabe sig… Ofte handler det i højere grad om at have en mave, der fungerer. En mave ude af balance kan medføre den klassiske mavedelle, oppustethed og alt det, der netop står i vejen for en flad mave.

Forstoppelse og oppustethed kan få selv den meget slanke til at se næsten gravid ud, men ikke mindst kan det medføre fordøjelsesproblemer, som atter kan medføre dårligere fedtforbrænding og større ophobning af affaldsstoffer. Udover den flade mave for mange er et skønhedsideal, så er det altså SÅ vigtigt for hele din sundhed og humør, at maven er i balance.

En sund mave i balance handler først og fremmest om det rette samspil mellem de forskellige mavebakterier. Lad os her bare skelne mellem “gode” og “dårlige”. Gode bakterier er gunstige for stort set alle processer i kroppen såsom et godt immunforsvar, højt stofskifte, effektiv fedtforbrænding, pæn hud, højt humør, god fordøjelse – og ja, også utrolig afgørende for en flad mave. De gode bakterier skal vi, selvsagt, have flest af.

Her er mine bedste tips til en sund, glad og flad mave. Punkt 2 og 6 er de allervigtigste og mest effektive for mig. Hvilke mon er det for dig?

  1. Citronvand. Start hver morgen med et stort glas vand med saft fra 1/2 citron på tom mave. Denne lille daglige vane har mange sunde effekter: virker udrensende og afgiftende, fremmer fordøjelsen og vægttab samt øger dit energiniveau og renser blodet.
  1. Probiotika. Indtag probiotika af høj kvalitet hver dag. I min optik er dette tilskud det allervigtigste at indtage. Jeg indtager selv 1-2 piller dagligt af Udo’s choice Super Adult. Et godt probiotika produkt hæmmer væksten af skadelige mikroorganismer i tarmen og fremmer dermed et sundt miljø, som har en helbredende effekt på alle (ja, alle!) kroppens processer. Et bedre immunforsvar, pænere hud, mindre luft i maven, god fordøjelse, bedre hukommelse, gladere humør og overskud er blot for at nævne nogle af effekterne ved en sund tarmflora.
  1. Tilberedning. Kog, damp, riv eller blend dine grøntsager. Rå grøntsager kan være hårde for maven at nedbryde og kan på den måde skabe en masse luft. Når de i stedet bliver tilberedt, kan du opnå en bedre optagelse af næringsstofferne, da det er nemmere for maven at fordøje maden.
  1. Undgå. Undgå at indtage for store mængder af gluten, raffineret mel, sukker og mælkeprodukter i hverdagen. Disse fødevarer er i sig selv ikke skadelige, men i for store mængder skaber de en overvægt af de “dårlige bakterier” i maven. Personligt mærkede jeg en stor effekt af at skære ned på disse fødevarer, og i dag spiser jeg dem i mindre grad. Jeg indtager dem på et minimum i hverdagen og “gemmer” og nyder dem til hyggestunder, fester, i weekenden osv.
  1. 600 g grønt dagligt. Spis en masse, masse, masse, og jeg gentager en masse grønt og bladgrønt! Grøntsager fremmer nemlig de gode bakterier i maven. Det kan dog ikke altid være helt nemt at komme op på så mange grøntsager om dagen. I, der følger mig på Instagram, ved, at jeg derfor starter hver morgen med en “greenie” (smoothie baseret på bladgrønt). Den gør det SÅ nemt! Jeg skal nok lægge en opskrift på bloggen snart.
  1. Rolig morgen. Sidst men ikke mindst sørg for at starte dagen i ro og mag. Udover punkt 2 er dette nok det vigtigste og mest effektive punkt for mig til at opnå en mave i balance. For rigtig mange (læs: mig) kan en hurtig morgen og et måltid slugt på farten sætte en ren stopklods i maven. Jeg prøver så vidt muligt at stå tidligt nok op, således at jeg kan stå roligt op, forberede og indtage mit morgenmåltid i ro og mag. Jeg sørger gerne for at have mindst 20-30 minutter til selve indtagelsen af min morgenmad. Det er bl.a. grunden til, at jeg aldrig længere praktiserer “morgentræning” på den måde, hvor jeg springer op af sengen og ud af døren. Morgentræning for mig i dag kan altså først være efter min rolige morgen. Siden min mave går i stå af det andet, er det tydeligvis ikke det rette for mig. Hvad mon virker for dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


English

A flat belly is on most people’s wish list. Many people try to lose weight and do a number of sit ups in order to achieve a flat tummy. BUT, a flat belly is not “just” about losing weight and doing sit-ups… Often it’s about having a HEALTHY gut. A stomach out of balance can cause the unwanted belly fat, bloating and all the things that stands in the way for your goal, a flat tummy. 

Constipation and bloating are for example two things that can make even the skinniest person look almost pregnant. Besides that, digestions problems lead to a less functioning fat burn. To many people a flat belly is a beauty ideal, but having a healthy and balanced gut is also so important to your overall health and mood. A healthy gut is first and foremost about having the right balance of gut bacteria. Let’s call them good and bad gut bacteria. The good ones promote almost every process in your body, such as your immune system, fat burn, skin, mood, digestion – and yes, not least it plays a very significant role when it comes to achieving a flat belly. Let’s get more of these good bacteria! 

Here are my top tips for a flat, happy and healthy belly. Number 2, 5 and 6 are personally my most effective and important actions. 

1. Lemon Water. Start every morning with a large glass of water with lemon. This little daily action has many health effects: it cleanses and detoxifies, promotes digestion and weight loss plus increases your energy level and cleanses the blood.

2. Probiotics. Eat probiotics of high quality every day. In my opinion probiotics are the most important supplement. I have 1-2 pills a day – I use Udo’s choice Super Adult. A good probiotic product of good quality inhibits the growth of harmful microorganisms in the intestine and thereby promotes a healthy environment, which has a healing effect on all (yes, all!) processes in the body. A better immune systems, cleaner and firmer skin, less bloating, good digestion, better memory and happier mood – just to name some of the effects of a healthy gut.

3. Cooking. Boil, steam or blend your vegetables. Raw vegetables can be hard on the stomach and it can be problematic for your system to break it down. This typically causes constipation. When you process the food it can make you absorb more nutrients and give you energy since the digestion has less work to do. 

4. AvoidAvoid ingesting to high amounts of gluten, refined flour, sugar and milk products in everyday life. These foods are themselves not harmful, but in excessive amounts they create a predominance of the “bad”  in the gut. Personally, I felt a great effect of cutting down on these foods, and today I eat them less. I take them to a minimum in everyday life and I rather “save” and enjoy them for cozy moments, parties, during weekends, etc.

5. 600 grams of greens a day. Eat a looooot of greens! Healthy bacteria love greens! I know that it’s not necessarily easy to eat 600 grams of greens every day. As you, who follow me on Instagram, already know I, therefore, start every morning by drinking a “greenie” (a green smoothie)! I’ll post a recipe here on the blog soon, promise. 

6. Calm morning. Last but not least, be sure to begin the day calmly and relaxed. In addition to probiotics, this is probably the most important and most effective step for me in order to achieve a balanced stomach. For many (read: me), a fast morning and a meal on the go pause pause my digestion (read: constipation). I try as far as possible to get up early enough up so that I can wake up calmly and prepare and eat my breakfast in peace. I prefer to at least have 20-30 minutes for eating my breakfast. This is also why I no longer practice “morning workouts” as I used to. Today, morning training is never before my quiet morning. Since my stomach does not function the other way, it is clearly not right for me. I wonder what works for you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

En glad hud er smuk hud

IMG_3812

– Scroll down for English version –

Vidste du, at glæde er det mest effektive “hudplejeprodukt”? Vi har hørt det mange gange før, at “skønheden kommer indefra”, og det er nu engang ikke helt forkert. Har du nogensinde oplevet, når du er forelsket eller bare er rigtig glad, at du får flere komplimenter? Det er ikke helt tilfældigt. Få i dag Charlotte Bechs, ayurvedisk læge, forklaring på dette og ikke mindst råd til, hvad du kan gøre. 


Charlotte Bech har lært mig, at huden er en afspejling af tarmen og fordøjelsen. Derfor er selv de dyreste cremer og hudplejeprodukter ofte ikke nok. Hvis tarmen ikke er i stand til at få alle nedbrydningsprodukterne ud, da kommer det i stedet ud gennem huden og giver os den urene hud, vi IKKE bryder os om.

Der kan selvfølgelig være mange forskellige årsager til, at tarmen ikke arbejder som den skal såsom sygdomme, for lidt/for meget motion, dårlig kost, allergier osv., men det kan også skyldes, at du ikke er glad!

Når man er trist, ked af det eller stresset, da begynder leveren at arbejde hurtigere end tarmen, hvilket medfører, at tarmen ikke kan nå at få alle affaldsstofferne ud, og de kommer, som sagt, derfor ud gennem huden.

Hvis du derfor døjer med uren, trist og grå hud og føler, at du kan udelukke de fleste andre mulige årsager, da burde du tjekke efter, om det i stedet kan skyldes stress og/eller mangel på glæde? Ofte ryger mange i en ond spiral, når de får uren hud, fordi det gør dem kede af det, og de begynder at stresse yderligere over huden, som blot gør det hele endnu værre…

Hvordan får du en flot hud?

Stress ned! Alt der får dig til at slappe af, fx:

Meditation, yoga, lange rolige gåture, fodbad, søvn….

Derudover fortæller Charlotte Bech, at man kan hjælpe ubalancen mellem leveren og tarmen på vej ved at undgå for meget syrlig og salt mad, da dette blot sætter farten op på leveren, der i forvejen er for “hurtig” til tarmen. Sød mad sænker derimod dens fart.

Smil dig smuk! Hvad gør dig glad? Engagér dig i alt, der hæver dit humør, og det vil afspejle sig på din hud.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//A happy skin is a beautiful skin 

Did you know that happiness is the the most effective “skin care”? We have heard it many times before that beauty comes from within and that is not quite wrong. For example when people are in love or just feeling really happy they receive more compliments and attention. That is not a coincident… Today Charlotte Bech, Ayurvedian doctor, explains why this is so and also gives us some good advise for a prettier skin. 

Charlotte Bech taught me that the skin is a refection on the gut and the metabolism. If the gut is not able to get all the waste products out of the system they will get out through your skin instead. The result is break outs. 

Of course there can be many different reasons why the gut is not working as it should, such as diseases, too little/too much exercise, poor diet, allergies, etc., But it may also be that you are not happy! 

When you are sad, upset or stressed, the liver begins to work faster than the gut, which causes that the gut is not able to get out all the waste products. 

Therefore, if you can rule out most of the other reasons and are still struggling with break outs, bad and gray skin then you should consider how happy you are? Are you feeling stressed?

How do you get a beautiful skin? 

Stress down! Everything that makes you relax, such as:

Meditation, yoga, long quiet walks, foot bath, sleep ….

In addition, Charlotte Bech explains that you can help the imbalance between the liver and the gut on the way by avoiding too much sour and salty foods, as this only speeds up the liver, which already is too “fast”. Sweet food slows it down. 

Smile yourself beautiful! What makes you happy? Get Involved in everything that elevates your mood, and this will be reflected in your skin.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook og Instagram

Ansigtsmaske med avocado og banan

Når det kommer til hudpleje behøver man heldigvis ikke købe sig fattig i dyre produkter (ofte er de typisk også fyldte med sundhedsskadelige kemikalier og tilsætningsstoffer). Jeg anvender selv naturens egne og rene produkter – og så er det endda billigt og nemt! En god tommelfingerregel er, at så længe ens hudplejeprodukter er spiselige, så er man sikker på ikke at tilføre sin hud noget skidt.


Denne ansigtsmaske kan i hvert fald spises (ved nu ikke, om den smager godt hehe), og den giver din hud en masse glød.  Denne bruger jeg selv her op til jul. Den indeholder antioxidanter, omega-3, vitamin E og C samt virker antiinflammatorisk (hvilket modvirker al den rødme, vi kan opleve pga. sukker- og fedtholdig julemad).

Alt du skal bruge:

  • 1/2 avocado
  • 1/2 banan
  • 1 stor tsk honning
  • 1 spsk friskpresset citronsaft

Bland det hele sammen og lad det sidde på huden i 20 minutter, hvorefter du renser det af med vand.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

//For english version press “English Translation” in the menu. Today I give you a recipe on a facial mask that gives you the right glow for Christmas :). 

Christmas Cleanse

cleanse
Julen er fyldt med julemad, søde sager og alt for mange snaps. Altsammen skal der være plads til – og nyd det nu, for guds skyld! Der er intet, du kan spise, som er mere usundt end den stress, det medfører at føle dårlig samvittighed eller ærgrelse over noget, du har indtaget! Dog tror jeg, at vores krop vil være utrolig taknemmelig for en hjælpende hånd til al dens ekstra udrensningsarbejde i julen.


Jeg selv sørger for at booste min krops egne udrensningsprocesser her i juletiden. Til dette indeholder naturen heldigvis en række vidundermidler, der hjælper:

Ingefær er basisk og modvirker al den syre, som vi får fra julemaden og alkoholen. Ingefær gavner maven, der i denne tid kan komme på lidt ekstra arbejde. Derudover er ingefær effektivt til at bekæmpe tømmermænd, og en kop kogt vand med ingefær og citron er det allerførste, jeg drikker dagen derpå – faktisk drikker jeg det som det første hver morgen!

Gurkemeje virker anti-inflammatorisk og er et godt middel mod den ekstra inflammation, der kan opstå i kroppen pga. for meget sukker og for lidt søvn. Gurkemeje øger immunforsvaret, som er særlig gavnligt i denne kolde og mørke tid. Derudover er der nogle, der mener, at gurkemeje ligefrem kan sætte en stopklods for kroppens evne til at gro nye fedtceller og tage på i vægt. Hmmm.. Ville ikke være helt dårligt her i julekage-tiden 😉 Gurkemeje smager rigtig godt i varme retter og supper og tilfører retten en flot gul farve.

Citroner er sure, og det får kroppen til at aktivere leveren og nyren – to vigtige organer til at udrense. Citron virker desuden vanddrivende og hjælper din krop til at skylle affaldsstoffer ud. Citron virker mod forstoppelse og halsbrand, hvilket mange kan opleve efter for meget fed og sukkerholdig mad.

Kål er fyldt med vitaminer og fibre, der sikrer en god mæthedsfornemmelse og kan forebygge, at du ender med at spise 20 æbleskriver. Den klassiske jule-rødkål er derfor ikke den værste ret at kaste sig over ved julebordet. Vær dog opmærksom på, at mange af de købe-færdige varianter er proppet med sukker, der desværre spænder ben for nogle af sundhedseffekterne.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram

//For english version press “English Translation” in the menu. Today I give you my best advices on how to help your body detox during Christmas time. There is plenty of room for all the delicious Christmas food as long as you take extra good care of your body in the daily day..

Yoga At Home

yogayoga1yogaa

I dag har jeg et lille tip til jer, som gerne vil have mere yoga i hverdagen, men som ikke har råd og/eller tid til at rende til det hele tiden…

Som I ved, så går jeg efterhånden fast til yoga. Yoga er dog ikke den billigste aktivitet at gå til, og jeg går derfor kun til det en gang om ugen. Jeg vil gerne dyrke det flere gange om ugen, og derfor bruger  jeg Yoga Studio App. Den koster 27 kr, og så har man adgang til en masse forskellige yoga-serier, der varer 15, 30, eller 60 minutter.

Jeg bruger app’en ca. 3-4 gange om ugen om morgenen/eftermiddagen eller ved behov, når jeg føler mig stresset eller presset. Det er helt utroligt, så stor en effekt det har på mit overskud og mit humør, når jeg dyrker yoga i hvert fald 3 gange om ugen. Tit gør jeg det kun 15 eller 30 minutter, og det er rart at føle sig helt strukket ud og afslappet på så kort tid.

(Indlægget er ikke sponsoreret)

– Kærlig hilsen Julie – 

Følg mig på Facebook og Instagram

//For english version press “google translate” in the menu. Today I recommend a yoga app. An easy and cheap way to get more yoga into your life.