My top 6 to a flat belly

Green Smoothie (Greenie) Recipe

IMG_2041

– Scroll down for English version –

Springfyldt med næring, bedre fordøjelse, fladere mave, pænere hud og sundere hormoner, sund tarmflora… Som I ved, fra Instagram, da har jeg igennem længere tid startet min morgen med en “greenie”, dvs. en smoothie, der primært består af bladgrønt. Dette er der flere forskellige årsager til, at jeg gør.

Først og fremmest er min daglige greenie et af mine “midler” til en sund (og flad) mave. Kan i læse mere om HER.

En enkelt greenie indeholder mere end 80% af den daglige mængde grøntsager, som vi, ifølge Sundhedsstyrelsen, har brug for. Det er endda mere, end hvad de fleste danskere overhovedet får indtaget på en hel dag.

Grøntsager og særligt bladgrønt er noget af det allersundeste, vi kan indtage. Grønne grøntsager indeholder flere næringsstoffer end nogen andre fødevarer på jorden. De er fyldt med bl.a. calcium, magnesium og jern, samt de endda også indeholder endda aminosyrer til at opbygge protein. Det kan dog være udfordrende at skulle tygge sig igennem en masse bladgrønt hver dag, og derfor er jeg glad for at få dækket størstedelen af mit behov hver morgen med denne greenie.

At grøntsagerne indtages i blendet form, gør det desuden lettere for kroppen at optage alle næringsstofferne. Mange af de sunde næringsstoffer befinder sig nemlig indeni cellerne, og derfor må cellevæggene nedbrydes. Mange tygger desværre ikke deres mad nok til, at dette sker tilstrækkeligt. Her kan det have en stor sundhedseffekt at blende sine grøntsager.

En greenie fremmer også de sunde mavebakterier. Der forskes meget i tarmen, og mange evidensbaserede studier peger på, at tarmens funktion og tarmbakterier ikke blot kan medføre ubehag, men at de også hænger nøje sammen med alt fra overvægt, lykke, humør, depression, stress, immunforsvar, demens, alzheimer, hormonel ubalance – ja, de fleste sygdomme, skavanker og processer i kroppen. Tarmen kommunikerer med hele kroppen. Altså, en sund tarmflora er utrolig vigtig – både mentalt og fysisk. Grøntsager, bladgrønt og frugt er altsammen næring (præbiotika) til de sunde mavebakterier, og på den måde kan et højt dagligt indtag af frugt og grønt fremme en sund tarmflora.

Sidst men ikke mindst, så smager den godt!

Men er det ikke besværligt at lave en grøn smoothie hver morgen?

Jo, og det gør jeg derfor heller ikke. Tanken om at skulle stå og blende og larme hver morgen, orker jeg heller ikke. Derfor er et godt tip at lave en stor nok portion til flere dage. Den grønne smoothie kan nemlig holde sig i hvert fald 2-3 dage i køleskab, og så kan den nemt stå klar hver morgen. På den måde kan en greenie faktisk blive perfekt til den travle morgentype, der gerne vil starte dagen sundt og godt.

Nå, nu til opskriften (1 portion)

1 håndfuld babyspinat
1 håndful grønkål
1 dusk persille
1/2 agurk
1/2 citron, udstenet og skrællet
1 kiwi
1 banan
1 lille spsk hørfrø (kværnet. Jeg køber kværnede hørfrø i helsekosten)
1 lille spsk græskarkerner
15 mandler
Vand

Blend alt og tilsæt vand indtil du får den ønskede konsistent. Jeg kan godt lide, at den er lidt tyk og til at spise med en ske. Så mætter den også bedre, synes jeg.

– Jeg tilsætter desuden macapulver og spirulina, som tilfører kroppen endnu mere næring samt gavner hormonsystemet. I ved, at jeg har haft problemer med mine hormoner (kan du læse HER), så jeg går i dag højt op i at skabe de bedst mulige betingelser for mit hormonsystem i dag.

– Husk desuden altid at variere grøntsagerne og frugterne, så din krop får lov til at nyde godt af alle de forskellige gode vitaminer og mineraler. Som tommelfingerregel anvender jeg altid årstidens frugt og grønt samt de økologiske muligheder, der er i mit lokale supermarked.

OBS! Begynder du at indtage en greenie ofte, ligesom mig, da vær opmærksom på at bruge babyspinat fremfor anden spinat. Spinat (undtagen babyspinat) indeholder oxalsyre, som ikke er godt i for store mængder. Jeg bruger derfor altid babyspinat.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


– ENGLISH –

Loaded with nutrients, better digestion, flatter stomach, nicer skin and healthier hormones, healthier gut… As you know, from Instagram, I start my morning with a “greenie”, ie. a smoothie consisting primarily of greens. There are several different reasons for that.

First, my daily Greenie is one of my best “tools” for mainting a healthy (and flat) stomach. Read more about that HERE.

A single Greenie contains more than 80% of our daily need of vegetables. It is even more veggies than what most Danes are able to consume in a whole day.

Vegetables and particularly green vegetables are some of the most healthiest thing we can eat. Green vegetables contain more nutrients than any other food on the planet. They are filled with eg calcium, magnesium and iron, and they even contain amino acids necessary for building protein. However, it can be challenging to chew through a lot of vegetables every day, and I am happy to meet most of my needs every morning with this Greenie.

In a Greenie, the vegetables are consumed in blended form, which makes it easier for the body to absorb all the nutrients. Many of the healthy nutrients are placed inside the cells. Therefore the cell walls must be broken if you want to achieve the full health potentail of the greens.  Many do not chew their food thoroughly enough for this. In this case you have a big health effect from blending your veggies.

A Greenie also promotes healthy gut bacteria. Much research in the gut and many evidence-based studies suggest that intestinal function and intestinal bacteria not only cause discomfort but they also are closely linked to everything from obesity, happiness, mood, depression, stress, immune function, dementia, Alzheimer’s, hormonal imbalances – yes, most diseases, functions and processes in the body. The intestine communicates with the entire body. So, a healthy intestinal flora is incredibly important – both mentally and physically. Greens and fruit are all nutrients (prebiotics) to the healthy stomach bacteria, and thus, a high daily intake of fruits and vegetables promotes a healthy intestinal flora.

Last but not least, it tastes good!

But it is not difficult to make a green smoothie every morning?

Yes, and therefore I do not make my Greenie every morning. Blending and listening to the blender’s noise every morning is something I dislike. Therefore, a good tip is to make a large enough portion that lasts for several days. The Greenie lasts 2-3 days in the fridge and this way you can grab your Greenie easily straight from the fridge. This way, a greenie actually gets perfect for the busy morning type who would like to start the day healthy and good – but who does not have the time in the morning.

Well, now for the recipe (1 serving)

1 handful of baby spinach
1 handful of kale
1 tuft parsley
1/2 cucumber
1/2 lemon, pitted and peeled
1 kiwi
1 banana
1 small tbsp of flaxseed (grounded. I buy milled flaxseed in health stores)
1 small tbsp pumpkin seeds
15 almonds
Water

Blend everything and add water until you get the desired consistency. I like it just thick enough to be eaten with a spoon.

– I also add Maca powder and Spirulina to my Greenie, which provides the body with even more nutrients and they promote a healthy endocrine system. You know that I’ve had problems with my hormones (you can read HERE), so today I make sure to maintain healthy hormones and hormonal balance in my body.

Remember to always vary the veggies and fruits, so that your body gets to enjoy all the different vitamins and minerals. As a rule of thumb I aim for seasonal and local veggies and always the organic opportunities in my local supermarket.

NB! If you start to consume a Greenie on a regular basis, like me, be sure to use baby spinach instead of any other kind of spinach. Spinach (except baby spinach) contains oxalic acid, which is not good in excessive amounts. Therefore, I always use baby spinach.

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

2

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

My top 6 to a flat belly