Why stress is the number 1 obstacle to your beauty, health and happiness - and what you can do about it.

Why we must stop judging and start loving ourselves

IMG_6431

– Scroll down for English version –

Dømmer du dig selv, eller elsker du dig selv? Ofte taler vi langt hårdere til os selv, end vi kunne finde på at gøre til nogen som helst anden. Udover at det er ubehageligt, fjerner det både selvværd, mod og motivation. Den hårde tone er en typisk årsag til, at vi ikke får udrettet det, vi drømmer om. Taler vi derimod kærligt og venligt til os selv, åbner vi op og kommer i kontakt med vores indre motivation og behov.

Måden vi taler til os selv på er ofte langt hårdere og strengere, end måden vi taler til nogen som helst anden…

Hvad siger du fx typisk til dig selv, når du igen ikke kommer ned og træne eller igen ryger i småkagedåsen, selvom du lige havde besluttet at være sund?

“Hvor er du svag!” “Du kan da bare lade være!” “Hvor er det for dårligt.” “Du fortjener det ikke.” “Tag dig nu sammen”…

Kunne du finde på at tale sådan til dig selv? Det kan jeg i hvert fald! Og hvor er det en hård tone. Sådan ville jeg i hvert fald aldrig tale til nogen anden…

Og hvad får man ud af det?

Skyldfølelse. Skam. Usikkerhed. Lavt selvværd.

I stedet for at være så hårde ved os selv, så burde vi hellere møde os selv kærligt og venligt. Dette er en mindful tilgang, og du opnår langt flere positive effekter ved denne måde at møde dig selv på.

Det er en måde at udøve selv-omsorg på. Når du møder dig selv kærligt fremfor dømmende, giver du plads til at lytte til dig selv.

Måske har du for høje forventninger til dig selv?

Måske glemmer du at lytte til dine egentlige behov og lyster?

I vores samfund kan vi hurtigt blive fanget i en masse “jeg burde”, pligter og høje krav, der kan fjerne fokus fra os selv og vores egne behov. Lad være med at dømme dig selv. Mød dig selv med kærlighed og venlighed og lyt til det, dit indre jeg forsøger at fortælle dig.

Hvad er årsagen til, at du ikke får trænet, spist sundere, eller hvad end du ikke får gjort, som du ellers havde sat dig for?

Når jeg møder mig selv kærligt fremfor dømmende, indser jeg hurtigt, at det faktisk meget ofte handler om for høje forventninger og krav til mig selv.. Hvad med dig?

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


Do you judge yourself, or do you love yourself? Often we talk a lot harder to ourselves than we would do to anyone else. Besides it feels uncomfortable, it damages your self-esteem, courage and motivation. Being hard on yourself is a common reason why you do not get things done you otherwise wish to get done. When we instead talk more lovingly and kindly to ourselves, we open up to our inner self and get in touch with our real needs and create motivation.

The way we talk to ourselves is often much harder and tougher than the way we would talk to anyone else …

For example, what do you tell yourself, when you once again do not make it to the gym, or once again end up eating lots of candy when you have just decided to be healthy? 

“You are so weak!” “Why can’t you just do it!” “You do not deserve it.”

Do you ever talk like this to yourself? I do….

And what do you get out of it?

Guilt. Shame. Insecurity. Blame. Low self-esteem.

Instead of being so hard on ourselves, we should rather meet ourselves with love and kindness. This is a mindful approach, and this way you get far more positive effects. 

Kindfull self-talk is self-caring. When you meet yourself with love rather than being judgmental, you make room to listen to yourself.

Maybe you have too high expectations to yourself?

Maybe you forget to listen to your actual needs and desires?

In our society, you can quickly get caught up in a lot of “I should”, duties and high demands that all remove the focus from yourselve and your own needs. Do not judge yourself. Meet yourself with love and kindness and listen to what your inner self is trying to tell you.

What is the reason that you do not get down to the gym, you are not eating healthier, or whatever you do no not get done, even though you’ve just set up your mind for it? 

When I meet myself lovingly rather than judgmentally, I quickly realize how the problem very often is about having too high expectations and too high standards for myself .. What about you?

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

1

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Why stress is the number 1 obstacle to your beauty, health and happiness - and what you can do about it.