Matcha Coconut Pancakes with NO bananas

Why stress is the number 1 obstacle to your beauty, health and happiness – and what you can do about it.

SAM_0403

– Scroll down for English version –

Stress mig her og der… Stress mig allevegne… Man kan nogle gange have lyst til at sige STOP til al den snak om stress. MEN det er nu engang sådan, at stress er og bliver vor tids store synder.

Vi kan ikke komme udenom det faktum, at stress (mere end noget andet) spænder ben for vores sundhed, skønhed og vigtigst, vores lykke! 


Du kan leve nok så sundt, glutenfrit osv., men hvis du dagligt oplever stress af den ene eller anden grund, så vil din krop og dit sind være på overarbejde.

Når du er stresset, har du forhøjet niveauer af kortisol (kortisol bliver populært også kaldet for stresshormonet). Denne forhøjede kortisolproduktion kræver selvsagt energi, som bliver taget fra andre processer i kroppen, fx vedligeholdelsen af en sund tarm, fordøjelse, immunforsvar, hud osv.

Ved længerevarende stress vil dette altså gå udover kroppens vedligeholdelse af sundhed, skønhed – og det gode humør.

Det er ikke farligt at være stresset. Tværtimod kan det være gavnligt i akutte og pressede situationer. Stress er en naturlig reaktion i kroppen, der gør os klar til enten kamp eller flugt. Stress er derimod skadeligt, når vi oplever det over længere tid – det er vi nemlig IKKE beregnede til!

Så! Lider du af sundheds-, skønheds eller lykke-skavanker, så burde du mærke efter, om du egentlig går og er stresset til daglig. For uanset hvor sundt du spiser, eller hvor dyre cremer du smører på din hud, så vil du aldrig opnå den optimale effekt, så længe du stadig er stresset.

Her er nogle gode råd til at skabe mindre stress i hverdagen og ikke mindst gøre dig mere forberedt samt bedre rustet til at kunne håndtere fremtidig stress.

Træk vejret. Dybe vejrtrækninger aktiverer dit parasympatiske nervesystem, som får dig til at slappe af. Det parasympatiske nervesystem er med til at skabe balance i kroppen, og det sørger for at genopbygge kroppen. Det parasympatiske nervesystem sørger bl.a. for mere blodgennemstrømning til fx din hud og dine tarme. Dybe vejrtrækninger spiller altså en central rolle for fx en velfungerende mave og en flot hud.

Undgå kaffe. Koffein i kaffe øger udskillelsen af stresshormonet kortisol, som vi lige har lært skader vore sundhed, skønhed og humør. Mit råd er derfor at gemme kaffen til en hyggelig stund fremfor en daglig vane.

Nydelse. Nydelse af mad, samvær, musik eller hvad som helst, der føles behageligt, virker afstressende på kroppen. Sørg for mere nydelse i din hverdag.

Spis nok. Underernæring skaber stress i kroppen. Sunde fedtstoffer og gode byggesten gør derimod det modsatte. Avocado, fed fisk, nødder og kerner er eksempler på super anti-stress mad.

Mindful spisning. Vær til stede når du spiser dine måltider. Lad være med at lave alt muligt andet imens. Fokuser på maden, smagen, mætheds-fornemmelsen… Det giver ro og skaber ikke mindst en bedre fordøjelse samt ro i mave (og sind).

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


We all hear about stress. We hear about stress a lot. Sometimes I want to say STOP and not talk about all that stress.. BUT, we cannot escape the fact that stress is our time’s major health and happiness threat. It is actually the number one obstacle to our health, beauty and happiness.

You can live just as healthy, gluten-free and whatever, but if you daily experience stress of some kind then both your body and your mind will be under too much pressure.
When you’re stressed, you get elevated levels of cortisol (cortisol is popularly known as the stress hormone). This elevated level of cortisol obviously requires energy, which is taken from other processes in your body, such as the maintenance of a healthy gut, digestion, immune system, skin, etc.

This way, prolonged stress negatively affects your entire body’s maintenance of health, beauty – and the good mood.

It is not dangerous to be stressed. Actually it may be beneficial in emergency and stressful situations. Stress is a natural reaction in the body that makes us ready to either fight or flight. Stress is, however, harmful, when we experience it over a longer time – prolonged stress is NOT nature’s intention!

So! If you suffer from health, beauty or happiness defects of some kind, then you should check whether you actually suffer from daily stress. No matter how healthy you eat, or how expensive creams you apply to your skin, you will never achieve the optimum effect, as long as you are still stressed.

Here are some tips to create less stress in your everyday life and not least make you more prepared and better able to handle future stress.

Breathe. Deep breaths activate your parasympathetic nervous system, which makes you relax. The parasympathetic nervous system helps to balance the body, and it ensures rebuilding of the body too. For example, the parasympathetic nervous system provides more blood flow to your skin and intestines. This way, deep breaths plays a central role for a well functioning stomach and a beautiful skin.

Avoid coffee. Caffeine in coffee increases the secretion of the stress hormone cortisol, which we just learned harm our health, beauty and mood. My advice is to enjoy the coffee when enjoying a nice moment once in a while but do not drink it daily, of you want to lower your stress levels and its harmful effects.

Enjoyment. Enjoying food, relationships, music or anything that feels comfortable, have a relaxing effect on the body. Make more enjoyment in your life. Do something that feels good every day. A kiss, a hug, a long hot shower, a walk, deep belly breaths, outside in nature, good food etc.

Eat enough. Malnutrition creates stress in the body. Healthy fats and protein good do the opposite. Avocado, fish, nuts and seeds are examples of super anti-stress food that your body and mind will absolutely love.

Mindful eating. Be present when you eat your meals. Do not do anything else while eating. Focus on the food, the taste, the feeling, the textures etc. It brings peace to your mind and digestion which will function better. It will make you less bloated, constipated etc.

– Love Julie/HappyHealthy –

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Matcha Coconut Pancakes with NO bananas