How to end your bad relationship with food - and yourself

My tips to daily meditation

yoga

– Scroll down for English version – 

Vi lever i et samfund, hvor mange oplever stress og travlhed i dagligdagen. Hele vores kultur kan betegnes hurtig, travl og stresset. En måde at håndtere dette på er mindfulness og meditation. Rigtig mange, inklusiv mig selv, synes dog, at det kan være svært at få meditation ind i hverdagen. Få her mine bedste råd til hvordan.


Mindfulnes og meditation er hjernetræning, der gør os bedre i stand til at håndtere livet og dets udfordringer. Det sætter ro i sindet, pulsen og følelserne. Du opnår en bedre opmærksomhed, koncentration og beslutningstagning samt gør dig mere produktiv (en meget ønsket egenskab i vores hurtige samfund).

Den klassiske stopklods for folk – og mig selv – er ofte ”jamen det har jeg jo netop ikke tid til..”

Som I, der følger mig på Instagram, ved, så er jeg startet på en uddannelse, der hedder ”Mindfulness Practitioner”. Selv inden denne uddannelse har jeg længe kendt til de gode effekter af mindfulness og meditation – og alligevel har jeg haft svært ved at få det gjort.

På uddannelsen er vores lektie blandt andet at meditere og gøre noget godt for os selv dagligt. Jeg er derfor ENDELIG ved at lære at få meditation ind i min hverdag, og her får du mine bedste råd:

– Brug guidede meditationer (der findes mange apps til dette)

– Begynd med fx kun fem minutters meditation. Det har nemlig også en effekt, og tanken om 20 minutter kan hurtigt slå mig ud og ende i 0 minutter i stedet. Stå fx op fem minutter før og gør det om morgenen, eller tag en fem minutters pause på arbejdet. For mig virker det bedst at gøre som en pause i løbet af dagen. Dem har man jo alligevel brug for. 🙂

– Sæt meditation i kalenderen. Når du sætter 5 minutters meditation i kalenderen, så er det altså tydeligt at se, at man har tid til det. Og når det allerede er i kalenderen, så er det lettere at få gjort.

– Sid et minut og tag dybe vejrtrækninger før hovedmåltiderne. En god måde at blive mere mindful i hverdagen på, samt det er utrolig godt for fordøjelsen.

Husk! Den tid du bruger på meditation, selv kun 5 minutter om dagen, faktisk vil give dig mere tid, fordi du bliver mere produktiv og effektiv med den tid, du har.

Jeg øver mig stadig. Men de dage, jeg får mediteret, har jeg altså bare en bedre dag. Så jeg forstætter ihærdigt min træning. God træning til dig også. 🙂

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


We live in a society where many people are busy and under a lot of stress. Our whole culture is busy and stressful. One way to handle this is mindfulness and meditation. However, many people, including myself, find it difficult to get meditation into the everyday life. Today I give you my best advices to do this.

Mindfulnes and meditation are brain exercises that make us better able to cope with life and its challenges. It puts peace to mind, heart rate and feelings. You will improve your attention, concentration and decision-making and make you more productive.

The classic obstacle for people – and myself – is often “well, I have do not have the time to meditate..”

As you, who follow me on Instagram, know already, I’ve started to educate myself to become a “Mindfulness Practitioner”. Even before this education, I have been familiar with all the good effects of mindfulness and meditation – and yet, I found it so difficult to make a daily habit

At the school we get homework that is to meditate and do something good for ourselves every day. Therefore, I am finally learning to get meditation into my daily life, and here you get my best advice:

– Use guided meditations (there are many apps for that)

– Start with, for example, only five minutes of meditation. 5 minutes have an effect too, and just the idea of ​​20 minutes can quickly knock me out and end in 0 minutes instead. For example get up in the morning 5 minutes earlier and meditate. Or meditate as a break at work, school etc. To me it works best to do as a break during the day. You need a break anyway. 🙂

– Schedule meditation in your calendar. When you put a 5-minute meditation in the calendar, it gets very obvious that you do have time for it. And when it is already in the calendar, it is so much easier to get done.

– Sit for a minute and take deep breaths before every main meal. This is a good way to ensure daily mindfulness plus it is incredibly good for your digestion. 

Remember! The time you spend on meditation, even just 5 minutes a day will actually give you more time. That is because you become more productive and efficient with the time you have.

I’m still practicing. But notice this. the days I meditate I no doubt have a better day. So Im definitely continuing my training. Good luck with your too. 🙂

– Love Julie/HappyHealthy – 

Follow me on Facebook and Instagram

1

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

How to end your bad relationship with food - and yourself