Snacker du for meget?

Hvor ofte dagdrømmer du?

SAM_0941SAM_0934Hvornår er du sidst faldet i staver og bare ladet tankerne flyve afsted med dig? Hvornår har du sidst siddet med et smil på læben over, hvor dine dagdrømme tager dig hen?

De små øjeblikke i hverdagen, der kan gøre togturen til arbejde, eller når man står og venter på bussen så meget bedre. For mig var dagdrømme noget, der skete dagligt. Forleden slog det mig, at det desværre ikke længere er sådan… Og jeg vil have mine dagdrømme tilbage!


Den anden dag gik min mobil ud i toget på vej ud til min mor. Der var jeg så efterladt uden Facebook, Instagram, mails eller billeder at sortere i.. Og hvor var det SKØNT! Bare at kigge ud af vinduet og lade tankerne føre mig langt ud i drømmene. Jeg var i helt ekstra godt humør, da jeg endelig var fremme. Dér slog det mig, hvor længe siden det var, at jeg sidst havde nydt en togtur så meget.

Og hvorfor er det blevet så længe siden?

For mig er det en udfordring her i den digitale verden at gå ”offline”. Når mobilen er lige ved siden af én, er det svært ikke lige at være praktisk og udnytte alle muligheder til at gøre noget fornuftigt; svare mails, ordne billeder, arbejde, ringe, skrive til veninderne, eller bare gennemgå Facebook og Instagram i ren kedsomhed.. Men siden hvornår er kedsomhed lig med noget dårligt? Det er jo vidunderligt endelig at “kede sig” og bare glo ud af vinduet og drømme om alverdens ting…

Dagdrømme er sundt:

Nu efter jeg indså, at jeg vil have mine dagdrømme tilbage, har jeg selvfølgelig undersøgt lidt nærmere om emnet. Det viser sig (ikke overraskende), at det er ren sundhed for hjernen at dagdrømme! Det er meditativt, og du kommer for en stund væk fra alle bekymringerne, pligterne, arbejdet osv. Derudover får fantasien frit spil, når du dagdrømmer, hvilket kan øge din kreativitet og gøre dit liv bedre. Under dagdrømmene bliver du bevidst om, hvad der allerede fungerer godt i dit liv, hvad du ønsker, og hvad du selv kan gøre anderledes. Du bliver bedre til at tænke abstrakt og ud af boksen og kan undgå at “gå i stå” i din nuværende situation/position.

– Med andre ord kan dagdrømme være med til at realisere dine drømme i virkeligheden. Lad os alle komme i gang med at dagdrømme mere!

Råd til at dagdrømme mere:

Gå offline fra mobilen oftere, fx i bussen, toget, på cyklen, i pausen osv. (det kræver selvdisciplin! Slå evt. telefonen på fly-mode, når du vil ”dagdrømme”)

Når du er alene hjemme, eller er ude at gå en tur selv, da slå telefon, musik og al den slags fra. Bare nyd dine egne tanker og den friske luft.

Vær mere kreativ; tegne, skrive eller anden aktivitet, der ikke indebærer teknologi. Det kan få dine tanker og dagdrømme i gang.

Hvornår har du sidst dagdrømt? Jeg ville blive glad, hvis du ville dele dine dagdrømme i kommentarfeltet ❤️ 

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Daydreaming

When did you last daydream and just let your thoughts fly away with you? When did you last sat with a smile about the places your daydreams took you?
The small moments of everyday life, that can make the train ride to work or when you are waiting for the bus so much better. Once I did daydream a lot. The other day it struck me that, unfortunately, it is no longer so… I want my daydreams back!

The other day my mobile died in the train on the way out to visit my mom. There I was left without Facebook, Instagram, emails or pictures to sort out .. And it was GREAT! Just looking out the window and let my thoughts carry me far away dreaming. I was such an extra good mood when I finally arrived. There, it struck me how long ago it was that I had last enjoyed a train ride that much.

And why has it been so long?

I find it challenging to be “offline” in this digital world. When the phone is right next to me, it is hard not to be practical and use all opportunities to do something reasonable; reply mails, edit images, work on the phone, write to girlfriends, or just browse through Facebook and Instagram in pure boredom .. But since when does boredom only equals something bad? It’s wonderful to finally be “bored” and just stare out the window and dream about all sorts of things …

Daydreaming is healthy:

Now, after I’ve realized that I want my daydreams back, I’ve studied a little closer on the subject. It turns out (unsurprisingly), that it is pure health for the brain to daydream! It is meditative, and you’re forgetting all the worries, chores, work and so on for a little while. You also get more imagination when you daydream, which can increase your creativity and make your life better. During daydreams you become aware of what is already working well in your life, what you want and what you can do differently. You will be better to think abstractly and out of the box and can avoid “getting stuck” in your current situation/position.

– In other words, daydreams help you to realize your dreams in reality. Let’s all get started with some more daydreaming!

How to daydream more:

Go offline more often, for example while in the bus, train, bicycle, during a break, etc. (It requires self-discipline! Turn for instance the phone on airplane mode when you want to “daydream”)

When you are alone at home or out for a walk turn off the phone, music and all other technology. Just enjoy your own thoughts and the fresh air.

Be more creative; drawing, writing, or other activity that does not involve technology. It can get your thoughts and daydreams started.

When did you last daydream? I would be happy if you would share your daydreams in the comment box ❤️

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Snacker du for meget?