Let’s talk fertility, PCO, break-outs, short temper and stress! I’ve been there too!

How I got rid of PCO, fertility problems, break-outs and short temper

julieeeeee– Scroll down for english version – 

2/2. Dette er anden del af to indlæg. (Læs første indlæg HER)

Engang havde jeg cyster på æggestokkene (PCO), udeblevne menstruationer, fertilitetsproblemer, irriteret hud mm.. Det var dengang, jeg var, hvad jeg selv kalder, “usund sund”. Mine bestræbelser på sundhed var for kontrollerende og gjorde mig følelsesmæssigt stresset. Og denne stress udløste alle ovennævnte symptomer (Læs om min historie HER. Bemærk det kan være svært at forstå dette indlæg uden også at læse det første).

Uanset hvor sundt du spiser, eller hvor meget motion du dyrker, så har jeg lært på egen krop, at det aldrig kan opveje effekterne af stress, manglende nydelse og glæde.

Som I ved fra første indlæg, så endte min historie “lykkeligt”! Jeg er kommet af med ALLE mine symptomer. Ingen cyster på æggestokkene (PCO), min cyklus fungerer normalt, intet hårtab eller uren hud, og meget mere energi!

I dag fortæller jeg, som lovet, hvad jeg helt konkret har gjort (og stadig gør) for at nå hertil:

Gennem min 7 år lange ”rejse” var det begyndt at gå op for mig, at trods alle mine sunde bestræbelser på sundhed, så fik jeg jo stadig ikke min menstruation? Jeg havde stadig cyster på æggestokkene? Min krop fortalte mig ganske simpelt med alle disse symptomer, at jeg jo netop ikke var sund. Og jeg vidste, at det betød, at jeg stadig var stresset. Og dét tror jeg! Sat lidt på spidsen så havde jeg i al den tid målt min sundhed ud fra, hvor mange grøntsager jeg spiste, og hvor meget jeg fik trænet. Dette var tydelig ikke vejen frem. Jeg besluttede mig for, at målet for min sundhed fremover skulle være glæde og velvære. Det var jo, hvad min krop SKREG efter.

Dette betød, selvsagt, en større ændring i min livsstil og tilgang. Det var ikke noget, jeg kunne ændre fra den ene dag til den anden, men stille og roligt mærkede jeg gode effekter af mit nye ”mål” for sundhed.

For et halvt år siden fik jeg endelig mine menstruationer igen og har ikke længere cyster på mine æggestokke. For mig taler min nye livsstil sit klare sprog: Jeg er nu ”sund sund”. En velfungerende krop og et godt humør er symptomer på ægte sundhed.

Usund sund 

Tidligere spiste jeg kontrolleret og super sundt. Det var sjældent, at jeg spiste usundt. Jeg havde efterhånden utrolig nemt ved at lade være. Men jeg nød jo ikke at lade være. Inderst inde havde jeg jo også vildt meget lyst til søde og lækre sager. Og når jeg så endelig spiste noget ”forbudt”, gav det mig skyldfølelse, dårlig samvittighed og endnu mere stress! Suk!

Træningsmæssigt dyrkede jeg 1-1,5 times motion 4, og endda nogle gange 5, gange om ugen! Jeg brugte utrolig meget mental energi på at få min kalender til at gå op, så jeg kunne nå det hele ved siden af studie, veninder, familie og kæreste. Og var der ikke tid til det hele? Ja, så var det altså ikke træningen, der blevet streget i kalenderen, men snarere en aktivitet, der højst sandsynligt havde været mere behagelig og hyggelig… Således kunne der altså hurtigt ryge lidt for meget fra glædeskontoen i løbet af sådan en uge, kan I nok se.. Set i bakspejlet giver det for mig rigtig godt mening, at min krop var stresset og usund.

Sund sundhed

I dag lever jeg efter det klassiske kostprincip 80/20. Jeg spiser altså stadig rigtig sundt en stor del af tiden, men jeg sørger for, at der aldrig er noget, der er ”forbudt”. Derudover sørger jeg for også at spise ”hvad jeg har lyst til”. Jeg prøver at holde det til weekenden og hyggelige stunder, men sker det på en mandag? Så går det nok. Det vigtigste er, at jeg ikke stresser over det. Den indstilling har virkelig flyttet bjerge for mig. Tro det eller ej, så er chokolade og kage blevet en utrolig vigtig del af min sunde livsstil i dag. Det giver mig nemlig mere nydelse – og det er sundt! Generelt sørger jeg for at spise en masse sunde fedtstoffer, en masse vand, grøntsager, gode proteiner og ganske få hurtige kulhydrater.  Denne slags kost virker nemlig anti-inflammatorisk og dermed afstressende på kroppen.

Hvad angår min træning, har jeg også lavet drastiske ændringer. I dag træner jeg MAX tre gange om ugen. Et træningspas består for mig i dag á 5-10 minutters opvarmning (cross-maskine, løb eller powerwalk), 25 minutters cirkeltræning med styrkeøvelser og slutter af med 10 minutters udstrækning og yoga-øvelser og foam roll. Og jeg elsker, at det i alt tager under 50 minutter! Jeg træner altså langt mindre i dag end tidligere. Derfor var det også så overraskende for mig, at jeg faktisk tabte mig med min ”nye kost og træning”. Vægttab var dog aldrig mit mål, men det fortæller mig blot endnu engang, hvor velfungerende en krop (og stofskiftet!) er, når man ikke er under stress. Jeg er derfor af den overbevisning, at det allervigtigste i min træning er udstrækning og yoga-øvelser. Dem går jeg derfor aldrig på kompromis med, når jeg træner.

Som I kan se, er temaet for min livsstilændring at give slip, have ro, nydelse og velvære. Og det har fået mig SÅ langt! Tænk, at det har fjernet mine cyster! Jeg synes stadig, at det er så vildt! Derfor sørger jeg i dag for at undgå at skære gode stunder fra i min uge. Jeg prioriterer det utrolig højt at se de mennesker, der gør mig glad. Hvis tiden brænder på, så skipper jeg i dag hellere en enkelt træning fremfor en grine-mavekrampe med en dejlig veninde. Derudover prioriterer jeg ugentligt at sætte en aften af til mig-tid. Her er jeg helt alene og hygger mig med god mad, en god film eller bog, et langt varmt bad, fodbad eller hvad som helst, der giver mig nydelse og afslapning. Det er ren sundhed for sjæl og krop.

Selvfølgelig kan jeg stadigvæk blive stresset, og når det sker, påvirker det utroligt hurtigt min cyklus. Men jeg ved, at jeg er på rette vej, og at jeg skal fortsætte af samme spor. Og jeg har det efterhånden rigtig godt med, at mit mål med min hverdag er GLÆDE.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


2/2. This is the second part of a post. (Read the first post HERE)

I once suffered from cysts on my ovaries (PCO), no periods, fertility problems, break-outs, etc. .. I was what I call, “unhealthy healthy”. My efforts to be healthy was too controlling and made me emotionally stressed. And this stress triggered all the above symptoms (read about my story HERE. Note it can be difficult to understand this post without having read the first). No matter how healthy you eat, or how much exercise you do, I’ve learned that it can never compensate for the bad effects of stress, sadness, lack of pleasure and happiness.

As you know from the first post, my story ended “happily”! I got rid of ALL my symptoms. No cysts on my ovaries (PCO), my cycle is back to normal, I am perfectly fertile, no more hair loss or break-outs!

Today I tell you what I’ve done I to get here:

Through my 7-year-long “journey” I started to realize that no matter how “healthy” I was I still did not have my periods? I still had PCO? With all these symptoms my body very simple told me that I was not healthy. And I knew it meant that I was still stressed. For a long time the way I measured my health was by how long I ran and how much carrots I ate. This was clearly not the way to get healthy (or happy!). I decided that from now on the measure for my health has to be happiness and well-being. It was what my body SCREAMED for.

This meant, of course, that I had to make major changes in my lifestyle and approach to my health. It was not something I could change from one day to the other, but one step at the time I felt good effects of this new way of thinking health.

Six months ago I finally got my periods again and I no longer have any cysts on my ovaries at all! To me, my new lifestyle speaks its clear language: I am now “healthy healthy”. A well-functioning body and a good mood are symptoms of real health.

“Unhealthy healthy”

Previously, my healthy lifestyle was too controlled. It was seldom that I ate anything unhealthy. It was very easy for me to resist the unhealthy stuff. But when I finally ate something “forbidden”, it gave me feelings like guilt, remorse and made me stressed!

When it came to my training I worked out 1-1.5 hours of exercise 4, sometimes even 5 times a week! I spent a lot of mental energy to make time for all that plus study, friends, family and boyfriend. And if I did not have enough time? Well, then training was not the part to be cut out of my calendar. Most likely, it was an activity that I am sure would have been a lot more pleasant and cozy … This way I too easily cut out pleasure from my day. In retrospect, it makes really good sense to me that my body was stressed out and not healthy.

“Healthy (and happy) healthy”

Today I live by the classic health principle 80/20. I still eat all quite healthy much of the time, but I make sure that no food is “forbidden” anymore. In addition, I make sure also to eat “what I want”. Mostly I spoil myself with candy and stuff during weekends, celebrations or other kinds of pleasant moments, but if it happens on a Monday? Then it’s OK! The most important thing is that I do not stress about it. This approach has really moved mountains for me. Believe it or not, today chocolate and cake is an an incredibly important part of my healthy lifestyle. It brings me pleasure – and that’s healthy! I make sure to eat a lot of healthy fats, lots of water, vegetables, good proteins, and I keep sugar and carbohydrates to a minimum. This kind of diet is anti-inflammatory, thus anti-stressing.

As for my training, I have also made drastic changes. Today I work out MAXIMUM three times a week. Today, a workout consists of 5-10 minutes warm-up (cross-machine, run or power walk), a 25-minute circuit training with strength exercises and I end with 10 minutes of stretching and yoga exercises plus foam rolling. And I love how the total workout takes less than 50 minutes! As you can see, I work out much less today than in the past. That’s also why it was very surprising to me that I actually lost weight with my “new diet and exercise.” Weight loss was never been my goal, but it confirms to me, once more, how well a body (and metabolism) works when you are under stress. I am convinced 100% that the most important part of my work out is the stretching and yoga part.

As you can see, the ‘theme’ of my new lifestyle is to let go, find peace, enjoyment and feeling good. This has brought me SO far! It has removed my cysts! I still think it is crazy! Therefore, I make sure to prioritize good moments and seeing the people that makes me happy. If my schedule is full I rather skip a workout that a laugh stomach-cramp with a girlfriend. Furthermore I make sure to have “me-time” on a weekly basis. Me time, to me, is a cozy night in my own company with good food, a favorite movie or book, a long hot bath or anything else that gives me pleasure and relaxation. It’s pure health for body and soul.

Of course, I still get stressed out, and when that happens, it affects my cycle incredibly fast. But I know that I am on the right path and that I must keep going this way. And I am getting quite used to my new life goal: HAPPINESS.

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Let’s talk fertility, PCO, break-outs, short temper and stress! I’ve been there too!