Dag 3: Mig-tid

Dag 4: Refleksion

SAM_0244– Scroll down for English version –

I er nu nået til fjerde og sidste dag på HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. I dag skal forløbet afsluttes, og I skal reflektere en sidste gang over jeres egen glæde.

Du har indtil nu lært, hvordan du ved øget taknemmelighed og mig-tid kan skabe større overskud, positivitet, glæde – og sundhed.

Glæde handler dog også om at være bevidst omkring, hvad der gør dig glad, og det er netop hvad, I skal reflektere over i dag:

Hvad gør dig glad? 

Er du klar over, hvad der gør dig glad i dit liv lige nu?
Forfølger du dine egne drømme, eller følger du ‘bare’ strømmen og gør, hvad andre gør, “forventer”, “regner med”, osv?
Er du lige nu den person, du ønsker at være?
Behandler du dig selv godt?
Behandler du din krop godt?
Er du glad for dit arbejde?
Er du glad for dine relationer? Respekterer de dig?

Mange af os er ude af føling med, hvad der gør os glade. At reflektere over ens liv, og hvad der bidrager til ens egen glæde, vil derfor være en øjenåbner for mange. Hvad du beskæftiger dig med og arbejder med i din hverdag, de relationer du omgås, og måden du behandler din krop og dig selv på, er alle med til at øge eller fjerne din glæde.

A. Er der noget eller nogen, der gør dig trist og dræner dig for energi? (Skriv ned på et stykke papir. Når man skriver det ned, skaber det mere afklaring og motivation.)

Det fortjener du ikke! Det er dit liv og din tid for kostbar til! Jobskifte, nye venner, dyrke en hobby, leve sundere, passe bedre på din krop osv. er alle tiltag, som du selv er herre over. De kommer ikke ind ad døren af sig selv…

B. Hvad kan du selv gøre i løbet af 2016 for at opnå mere glæde i dit liv? (skriv ned på et stykke papir)

– Og husk ikke at være bange for at lave ændringer og fx slutte kontakten med negative relationer. Det er dit liv, og du skal ikke gøre noget/ses med nogen for andres skyld!


Jeg håber, at du har fået noget godt ud af dette HAPPY HEALTHY 2016 KICK START forløb. Mere glæde, positivitet og sundhed vil du opnå på sigt, hvis du sørger for at implementere værktøjerne i dit liv på jævnlig basis. Du vil blive overrasket over, hvilken stor effekt det vil have. Lad mig endelig høre om din oplevelse og tanker i kommentarfeltet. Jeg ønsker dig alt det bedste, og jeg håber, at vi alle i 2016 vil blive HAPPY HEALHTY. ❤️

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealth – 

Følg mig på Facebook og Instagram


//Day 4: Reflection

You have now reached the fourth and final day of HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. Today, the process ends, and you will have to reflect one last time about your own happiness.

Until now you have learned how to increase gratitude and get more me-time in order to generate more happiness, positivity and health.

Happiness is also about being aware of what makes you happy, and that is exactly what I want you to reflect on today:

What makes you happy?
Are you aware of what makes you happy in your life right now?
Are you following your own dreams, or do you “just” follow what others “expect”, “anticipate”, etc?
Are you right now the person you want to be?
Do you treat yourself well?
Do you talk nicely to yourself? 
Do you treat your body well?
Are you happy with your job situation?
Are you happy with your relationships? Do they respect you?

Many of us are out of touch with what makes us happy. To reflect on one’s life, and what contributes to one’s own happiness, will be an eye opener for many. What you deal and work with in your everyday life, the relationships and the company you have, and the way you treat your body (diet and exercise) are all contributing to your happiness or lack of same. 

Is there something or someone that makes you sad and drains you of energy? (write down on a piece of paper)

No one deserves that, and that is your life and your time too precious for! Changing jobs, new friends, cultivating a hobby, living healthier, taking better care of your body, etc. are all measures that you, yourself, control. They do not happen automatically …

What can you do in during 2016 in order to achieve more happiness in your life? (write down on a piece of paper)

And remember not to be afraid to make changes or ending contact with negative relationships. It’s your life! 

I hope you’ve got something good out of this HAPPY 2016 KICK START course. You will get more joy, positivity and health in the long term, if you care to apply the tools of your life on a regular basis. You will be surprised what a big impact it will have. Finally, let me hear about your experience and thoughts in the comments. I wish you all the best and I hope that we all in 2016 will be HAPPY HEALHTY. ❤️

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Dag 3: Mig-tid