Dag 1: Taknemmelighed

Dag 2: Følelsesmæssige bånd

smile– Scroll down for English version –

Velkommen til dag 2 på HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. Du er nu i fuld gang med din taknemmelighedsdagbog, og du kan ikke mindst være taknemmelig for, at du har taget et første og vigtigt skridt på vejen mod mere lykke og sundhed. I dag vil du opnå et endnu højere og mere effektivt niveau i din taknemmeligheds-proces; du skal i dag lære at skabe tættere følelsesmæssige bånd.


Du kan måske undre dig over, hvorfor du skal skabe tættere følelsesmæssige bånd, og lad mig endelig starte med at afklare dette. Mange studier viser, at isolation og ensomhed medfører tidligere død, depression og ringere sundhed generelt. At være social er et fundamentalt behov for alle mennesker, og det er derfor så skadeligt, hvis vi isolerer os. Og i sidste ende gør det os ulykkelige. Det er derfor så utrolig vigtigt at fremme det modsatte; nemlig følelsesmæssige bånd. Men hvordan gør du så det?

Hvordan du skaber følelsesmæssige bånd

Åben op og del din taknemmelighed for samt din værdsættelse af de mennesker, du holder af. Dem der har været/er der for dig, og dem der har hjulpet/hjælper dig fortjener at vide, hvor glad du er for dem. Det kan være skræmmende at skulle åbne sig op overfor et andet menneske, og man kan føle sig meget sårbar. Det er mere trygt at blive indeni sin “skal”, men følelsesmæssige bånd er helt centrale for alle oprigtigt glade mennesker. Det er et fundamentalt behov for alle, også dig, og det er dermed et vigtigt skridt i først og fremmest at tage hånd om dig selv.

Måske forventer eller håber du på, at dine kære omkring dig godt ved, hvor meget du holder af dem. Ofte ved de desværre ikke, hvor stor pris du sætter på dem, hvis du ikke fortæller dem det. Hvis de allerede er klar over det, så varmer det dem uden tvivl stadig at få at vide, og det vil blot gøre jeres bånd endnu tættere og tryggere. Blot det, at du selv åbner op og udtrykker dine følelser, har positive effekter. Du gør noget positivt, og du vil derfor føle dig mere positiv, omsorgsfuld og kærlig.

Hvad du skal gøre i dag

Fortæl i dag en person, der har gjort/gør dit liv bedre, hvad han/hun betyder for dig. Hvis det er for angstprovokerende her i starten at gøre ansigt til ansigt, da kan du også ringe eller skrive det til personen. Du vil straks mærke det tættere bånd og de varme følelser i din krop. Du vil uden tvivl gøre personen glad, og du vil opleve at få så meget igen, når du tør give lidt mere af dig selv.

Efterhånden som du får en positiv oplevelse ved at åbne op, vil det blive mere naturligt og lettere for dig. Det vil skabe en positiv spiral for flere, tættere og følelsesmæssige bånd og ikke mindst fremme din egen glæde og positivitet – og dermed mere sundhed.

Du vil blive mere HappyHealthy! 🙂

Følg med i morgen hvor vi bevæger os videre end taknemmeligheden. I morgen præsenterer jeg jer for, hvad der for mig er, det mest afgørende for mit overskud og glæde i hverdagen. Vi skrives ved.

– Kærlig hilsen Julie/HappyHealthy – 

Følg mig på Facebook og Instagram


// Create emotional ties 

Welcome to day 2 of HAPPY HEALTHY 2016 KICK START. You are now already on the way to more happiness with your gratitude journal, and you can not at least be grateful that you have taken this first and important step. Today you will achieve an even higher and more effective level of your gratitude process; you will learn how to create closer emotional bonds.

You might wonder why you need to create closer emotional ties, and let me start to clarify this. Many studies show that isolation and loneliness leads to earlier death, depression and poor health in general. Being social is a fundamental need for all people, and therefore it is so harmful, if we isolate ourselves. And in the end it makes us unhappy. Therefore, it is so incredibly important to encourage the opposite; namely emotional ties. But how do you do that?

How you create emotional ties

Open up and share your gratitude and your appreciation for the people you care about. Those who have been / is there for you, and those who have helped / helps you deserve to know how much you appreciate them. It can be scary to open up towards another human being, and you can feel very vulnerable. It is safer to be “closed”, but emotional ties are crucial for all sincerely happy people. It is a fundamental need for everyone, including you and it is an important step first of all taking care of yourself.

You might expect or hope that your loved ones know just how much they mean to you. Often, they do not, if you do not tell them. If they are already aware of it, then it will undoubtedly still warm them to hear. It will either case make your bond closer. Just the fact that you open up and express your feelings, have positive effects to yourself. You are doing something positive, and you will immediately feel like a more positive, caring and loving person.

What you must do today

Tell a person who has made / makes your life better, what he / she means to you. If it is too anxiety-provoking in the beginning to do face to face, then you can instead call or write it to the person. You will immediately notice the closer ties and the warm feelings in your body. You will no doubt make the person happy, and you will experience to get so much back when you dare give a little more of yourself.

As you have a positive experience by opening up, it will become more natural and easier for you. It will create a positive spiral for more, closer and emotional ties and not least make your more happy and positive – thus more healthy.

You will become more Happy Healthy! 🙂

Tomorrow we will move further than the gratitude practice. Tomorrow, I present to you the most important step of my own personal surplus and happiness. 

– Love Julie/HappyHealth – 

Follow me on Facebook and Instagram

2

 • Hej Julie,

  Jeg ville bare lige sige så fine indlæg du laver med rigtigt spændende indhold! 😀

  De bedste hilsner
  Camilla

  Siden  ·  Svar på kommentar
  • HappyHealth

   Kære Camilla,

   Tusind tak for de søde ord. Det er jeg rigtig glad for at høre! 🙂

   KH Julie

   Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Dag 1: Taknemmelighed