Interview about health and happiness //doctor Charlotte Bech

Schedule your happiness og me-time / mig-tid

glædeSAM_1549IMG_1371 the1

Mange er gode til at sætte motion i kalenderen og prioritere en sund kost. Men husker du også at sætte tid af til din glæde? Sidste uge forklarede læge Charlotte Bech (læs interviewet HER), hvorfor glæde er det allervigtigste for sundheden. Glæde og lykke kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man gør noget for det. Og derfor er det så vigtigt, at glæden netop ikke forsvinder til fordel for alle de andre ting, vi føler, at vi skal nå. For mig er glæde blandt andet at være social og se dem, jeg holder af, have ”mig-tid” og have plads til at gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg laver sociale aftaler men aldrig så mange, at jeg ikke også har tid til at være mig selv og gøre, hvad jeg har lyst. ”Mig-tid” er tid, jeg sætter af til at nulstille mit sind og slippe alle andre tanker. Det meste af tiden er man veninde, studerende, kollega, kæreste, datter eller noget andet, men det er vigtigt også bare at kunne være mig. Det giver overskud og energi til netop at være alle de ovennævnte ting. For mig er ”mig-tid” at nyde mit eget selskab med god mad, bog, serie, fodbad eller noget andet dejligt. Derudover prøver jeg så vidt muligt at sætte nogle timer af om ugen, hvor jeg ikke har planlagt noget, men hvor jeg kan gøre lige, hvad jeg har lyst til. Man kan aldrig vide flere dage i forvejen, hvordan man har det, og derfor elsker jeg at have denne mulighed i min kalender. Nogle gange giver den anledning til en spontan aftale med veninden, eller også så bruger jeg den på mere ”mig-tid”, hvis det er det, jeg har lyst til. En rigtig øv-uge synes jeg er én, hvor alt er gået lidt for hurtigt, og hvor der har været for mange planer. De uger har jeg selvfølgelig også. For livet går tit hurtigt, og der er en masse, jeg gerne vil nå. Men mit bedste våben er nu engang ”at sætte glæden i kalenderen”. Hvad gør dig glad? Hvad giver dig overskud? Og får du sat nok tid af til det? Du kan måske finde noget inspiration på onsdag, hvor du kan se frem til det allerførste “How I am Happy”-indlæg, hvor jeg har spurgt bloggeren Charlotte Caroline om hendes bedste glædestips. Hav det godt til vi skrives igen 🙂

Schedule-your-priorities-quote1

// Many are good at prioritizing exercise in the calendar and keep a healthy diet. But do you also remember to set some time aside for happiness? Last week doctor Charlotte Bech explained why joy is the most important for health (read the interview HERE). Happiness does not come by itself or others. It requires that you do something for it. And that is why it is so important that happiness does not disappear in favor of all the other things we feel we need to achieve. To me, happiness is being social with the ones I love, having “me time” and also to have the space to do exactly what I feel like. I make social agreements but never so many that I do not have time to be myself and do what I want. “Me-time” is time where I reset my mind and let go of all other thoughts. Most of the time you are either being a friend, student, colleague, girlfriend, daughter or something else, but it is also important just to be me. It gives strength and energy to be all of the above things. To me “me-time” is enjoying my own company with great food, book, TV, foot bath or something else. In addition, I also try to put aside a few hours a week where I have not planned anything, but where I can do whatever I want. You never know several days in advance, how you feel, and therefore I love to have this option in my calendar. Sometimes it gives the opportunity to make a spontaneous meet up with a friend, or maybe I use it to get more “me-time” if that is what I want. An exhausting week, I think, is one where everything has gone a little too fast, and where there have been too many plans. Of course I have those weeks too because life goes quickly, and there’s a lot I want to achieve. But my best weapon is “to put happiness in the calendar.” What makes you happy? What gives you energy? And do you put aside enough time for this? You might find some inspiration on Wednesday, where you can look forward to the very first “How I am Happy” interview. I have asked the blogger Charlotte Caroline on her best happiness tips. Take care  🙂

1

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

 

Næste indlæg

Interview about health and happiness //doctor Charlotte Bech